You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2009

Nr. Titel Datum
Advies 2009/12bis Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 18/03/2010
Advies 2009/12 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 16/12/2009
Advies 2009/11 Verlenging en verbetering van de maatregelen betreffende de tijdelijke uitbreiding van de sociale verzekering in geval van faillissement 19/11/2009
Advies 2009/10 Vrijwillige militaire dienst - Kinderbijslag 19/11/2009
Advies 2009/09 Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen - December 2009 19/11/2009
Advies 2009/08 Voorontwerp van programmawet - December 2009 19/11/2009
Advies 2009/07 Verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen 19/11/2009
Verslag 2009/02 Verslag aan de Regering over de geactualiseerde voorafbeelding van de begrotingen 2010/2011 van september 2009 29/09/2009
Tussentijds verslag 2009/02 Hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
Tussentijds verslag aan de Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid als vervolg op de Vergaderreeks over de sociale bijdragen
29/09/2009
Advies 2009/06 Overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 29/09/2009
Advies 2009/05 Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit - Rangschikking van de maatregelen 25/06/2009
Advies 2009/04 Sociale verzekering in geval van faillissement en uitbreiding van deze verzekering 25/06/2009
Verslag 2009/01 Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit 23/04/2009
Advies 2009/03 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 23/04/2009
Advies 2009/02 Welvaartsaanpassingen 2009-2010 23/04/2009
Tussentijds verslag 2009/01 Combinatie tussen gezinsleven en zelfstandige activiteit 05/03/2009
Advies 2009/01 Financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 19/02/2009