Aanvraag ‘A1-attest betreffende de socialezekerheidswetgeving’

Het A1-attest is een draagbaar Europees document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die op jou van toepassing is als je in meer dan één EU-lidstaat werkt. Het bevat:

  • De geldigheidsduur
  • Het land waar je onderworpen bent en waar je je socialezekerheidsbijdragen moet betalen.

Het A1-attest wordt afgeleverd op aanvraag.

Wie levert het A1-attest af?

Het A1-attest wordt afgeleverd door het bevoegde orgaan van de lidstaat waarvan de wetgeving op jou van toepassing is. Het bevestigt dat de wetgeving van een andere lidstaat waarmee je verbonden bent, niet op jou van toepassing is. Je hoeft in het andere land dus geen socialezekerheidsbijdragen te betalen.

In België levert de internationale dienst van het RSVZ de A1-attesten voor zelfstandigen af.

Hoe kan ik het A1-attest aanvragen?

Vraag het A1-attest online aan (elke dag tussen 3u en 24u)

Ben je aangesloten bij een Belgisch socialeverzekeringsfonds?
Ben je in orde met de betaling van je sociale bijdragen?
Is er geen bijkomend onderzoek nodig?

Dan sturen we je binnen een termijn van gemiddeld 4 werkdagen via e-mail het A1-attest dat bevestigt dat het Belgisch sociaal statuut van toepassing blijft.

Hoe lang is het A1-attest geldig?

Het A1-attest blijft geldig tot de einddatum die op het document wordt aangegeven, of tot het wordt ingetrokken door het orgaan van afgifte. 

Meer informatie?

Mail naar int@rsvz-inasti.fgov.be.

Extra informatie