You are here

Jaarverslag 2019 - Wetgeving en rechtspraak

Geeft een overzicht van de wetgeving en rechtspraak over het sociaal statuut van de zelfstandigen in 2019.