Print deze pagina
Bijdragen 2014 - Genot van een pensioen en beperkt toegelaten activiteit

Refertejaar 2011 - Herwaarderingscoefficient 1,0574582

Voorlopige kwartaalbijdrage

 voorlopige kwartaalbijdrage  € 104,66


Definitief verschuldigde bijdragen

  geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar lager dan € 2.847,81  € 0
  geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar vanaf € 2.847,81:  
   14,70% op de geherwaardeerde beroepsinkomsten van het refertejaar
 
 minimumbijdrage per kwartaal  € 104,66
 maximumbijdrage per kwartaal  € 797,25

Opgelet! Indien nodig, wordt het beroepsinkomen van het refertejaar beperkt tot het bedrag dat voor het betrokken jaar als zelfstandige mag worden verworven.