Print deze pagina
Exploitatiezetel

De exploitatiezetel van een vennootschap is de plaats waar haar (industriële of handels-) activiteiten van technische aard gebeuren.

Een vennootschap kan meerdere exploitatiezetels hebben.