Print deze pagina
Pensioenen

Soorten pensioenen

Andere voordelen


Het RSVZ zorgt voor de toekenning van uw wettelijk pensioen. We onderzoeken de pensioenaanvraag en verzamelen inlichtingen en bewijsstukken. De betaling van de pensioenen is de taak van de Rijksdienst voor Pensioenen.


Hyperlink naar www.pensioenaanvraag.be
(nieuw venster)


Pensioen aanvragen
Raming toekomstige pensioenrechten
Berekening pensioen
Minimumpensioen
Vervroegd pensioen
Werken na uw pensioen
Gemengde loopbaan
Cumulatie
Bepaalde periodes laten meetellen voor uw pensioen