Print deze pagina
Beginnende zelfstandige

Voorlopige bijdrage
Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van uw bijdragen, nog niet gekend. Daarom betaalt u gedurende de eerste jaren elk kwartaal een voorlopige bijdrage. Die voorlopige bijdrage wordt berekend op een forfaitair bedrag.

Regularisering
Later worden de voorlopige bijdragen die u heeft betaald geregulariseerd . Dit betekent dat ze aangepast worden op basis van de belastbare inkomstenvan het refertejaar. Die aanpassing gebeurt wanneer uw socialeverzekeringsfonds over uw inkomstengegevens beschikt.

Aangepaste bijdrageregeling
Als u verwacht dat uw inkomen een stuk hoger zal liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, doet u er goed aan om een aangepaste bijdrageregeling uit te werken met uw socialeverzekeringsfonds. U kunt bijvoorbeeld vrijwillig meer betalen. Op die manier kunt u vermijden dat u later bij de regularisering van uw voorlopige bijdragen vrij hoge sommen aangerekend worden.
U kunt daarbij zelfs een startersbonus opstrijken.

Uitstel van betaling van bijdragen
Als u zich als starter tijdig aangesloten heeft, kunt u voor uw eerste twee kwartalen onderwerping uitstel van betaling krijgen. U moet uw sociale bijdragen van het eerste kwartaal dan pas in het tweede kwartaal betalen. Die van het tweede kwartaal moet u maar op het eind van het derde kwartaal betalen. Hierdoor kunt u die bijdragen eventueel fiscaal aftrekken in een voor u gunstiger refertejaar.