Print deze pagina
Bijdrageberekening beginnende zelfstandige tot en met 2014

Voorlopige bijdrage
Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van uw bijdragen, nog niet gekend. Daarom betaalt u gedurende de eerste jaren elk kwartaal een voorlopige bijdrage. Die voorlopige bijdrage wordt berekend op een forfaitair bedrag.

Regularisering
Later worden de voorlopige bijdragen die u hebt betaald geregulariseerd . Dit betekent dat ze aangepast worden op basis van de belastbare inkomstenvan het refertejaar. Die aanpassing gebeurt wanneer uw socialeverzekeringsfonds over uw inkomstengegevens beschikt.

Aangepaste bijdrageregeling
Als u verwacht dat uw inkomen een stuk hoger zal liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, doet u er goed aan om een aangepaste bijdrageregeling uit te werken met uw socialeverzekeringsfonds. U kunt bijvoorbeeld vrijwillig meer betalen. Op die manier kunt u vermijden dat u later bij de regularisering van uw voorlopige bijdragen vrij hoge sommen aangerekend worden.
U kunt daarbij zelfs een startersbonus opstrijken.

Uitstel van betaling van bijdragen
Als u zich als starter tijdig aangesloten heeft, kunt u voor uw eerste twee kwartalen onderwerping uitstel van betaling krijgen. U moet uw sociale bijdragen van het eerste kwartaal dan pas in het tweede kwartaal betalen. Die van het tweede kwartaal moet u maar op het eind van het derde kwartaal betalen. Hierdoor kunt u die bijdragen eventueel fiscaal aftrekken in een voor u gunstiger refertejaar.