You are here

Verhoging van sommige pensioenen op 1 september 2017 en op 1 januari 2018

2 augustus 2017

Worden met 2 % verhoogd:

  • Op 1 september 2017: de pensioenen van zelfstandige die daadwerkelijk en voor de eerste maal in 2012 zijn ingegaan
  • Op 1 januari 2018: de pensioenen van zelfstandige die daadwerkelijk en voor de eerste maal in 2013 zijn ingegaan

Opgelet: deze verhoging heeft geen betrekking op het onvoorwaardelijk pensioen en op het minimumpensioen van zelfstandige.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juni 2017 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden (Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017).