You are here

Overbruggingsrecht bij stopzetting om economische redenen

20 januari 2017

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering en het behoud van het recht op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit om bepaalde redenen stopzetten.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook zelfstandigen die hun beroepsactiviteit om economische redenen stopzetten een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Die zelfstandigen moeten zich in één van de volgende situaties bevinden:

  • een leefloon krijgen;
  • in de voorbije twaalf maanden van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen een vrijstelling van sociale bijdragen hebben gekregen;
  • tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar een inkomen hebben dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017).

De duur van het overbruggingsrecht is in dat geval verbonden aan de lengte van de loopbaan van de zelfstandige en is maximum een jaar.

 

Bron:
Koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, Belgisch Staatsblad van 20 januari 2017