You are here

Nieuws over de vennootschapsbijdrage

31 januari 2017

In twee arresten van 25 januari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat

  • de socialeverzekeringsfondsen bevoegd zijn om de vennootschapsbijdrage te innen, op de wettelijk bepaalde wijze;
  • de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn voor de geschillen over die bijdrage.

(Bron: Grondwettelijk Hof, arresten nrs. 10/2017 en 11/2017 van 25 januari 2017)