You are here

Moeilijkheden door de rellen in Brussel: betalingsfaciliteiten

27 november 2017

Zelfstandigen die door de rellen van 11,15 en 25 november 2017 in Brussel schade hebben geleden, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdrage in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het vierde kwartaal 2017 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat die bijdrage moet betaald zijn vóór 15 december 2018.

De betrokken zelfstandigen moeten alleszins vóór 15 december 2017 een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij hun socialeverzekeringsfonds. Die aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit schade heeft ondervonden door de rellen (bijvoorbeeld : omzetverlies, beschadigde ramen, …).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

Aanvragen voor vrijstelling van bijdragen

De aanvragen voor een vrijstelling van bijdragen worden gegroepeerd, met het oog op een versnelde en eenvormige behandeling door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen.

 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.