You are here

Minister van Zelfstandigen en FOD Economie belonen beste projectvoorstellen ter "ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap"

25 oktober 2017

In 2016 stelde toenmalig minister van Zelfstandigen en KMO's, Willy Borsus, een reeks maatregelen op om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, die onder huidig minister Denis Ducarme verder invulling krijgen. Een ervan wil de netwerken van vrouwelijke ondernemers ondersteunen.

Projectoproep FOD Economie

De FOD Economie lanceerde een oproep om projecten in te dienen over vrouwelijk ondernemerschap, gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van de netwerken.

Deze netwerken zijn belangrijk:

 • bij het verzamelen van informatie bij hun leden;
 • als schakel in de opleiding van vrouwen die al zelfstandig zijn of van plan zijn om zelfstandige te worden;
 • om vrouwelijke rolmodellen bekend te maken en begeleidingsprogramma's uit te werken.

Het doel van de projectoproep? Via de toekenning van een terugkerende subsidie voor een periode van drie jaar de doelstellingen van het project realiseren. Dit uiteraard met een duidelijke verslaggeving over de geboekte resultaten en een controle door een hiervoor opgericht comité.

Vier laureaten

Maar liefst 17 'netwerken' beantwoordden de oproep. De jury duidde 4 winnaars aan:

 • Project met nationale draagwijdte in België:
  Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises met het project Femmes ‘fer de lance’ de l’entreprenariat
 • Project met regionale verankering in Vlaanderen
  Markant vzw – met het project OnderneemstersDUET
 • Project met regionale verankering in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  H.E.R.O SPRL met het project Wonderfull Women
 • Project met regionale verankering in Wallonië
  100 000 entrepreneurs Belgique met het project Semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin

 

Meer info over de projecten.