You are here

Dienstencheques moederschapshulp: geen aanvraag meer nodig

4 september 2017

De vrouwelijke zelfstandigen die bevallen vanaf 1 september 2017 hoeven zelf bij hun socialeverzekeringsfonds geen aanvraag meer in te dienen voor de moederschapshulp. Die hulp bestaat uit 105 gratis dienstencheques, om werk en zorg voor het kind beter te kunnen combineren. Het socialeverzekeringsfonds zal op eigen initiatief de pas bevallen moeder contacteren, met de vraag om te bevestigen dat zij die moederschapshulp wil. Zo wordt vermeden dat de moederschapshulp niet wordt gekregen door onwetendheid van de vrouwelijke zelfstandige.

Bron: koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2017