You are here

Afschaffing aanvraagtermijn adoptie-uitkering

13 juli 2017

Vanaf 14 juli 2017 wordt de beperkte aanvraagtermijn voor de adoptie-uitkering voor zelfstandigen afgeschaft. Voortaan is er een zelfde aanvraagprocedure voor werknemers en zelfstandigen.

Bron: wet van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering (Belgisch Staatsblad van 4 juli 2017).