Print deze pagina
 
Geboren voor 1956

U bent niet verplicht om aan te sluiten voor het hele sociaal statuut van de zelfstandigen.

Als u geboren bent voor 1956, zal u op 1 januari 2006 minstens 50 jaar zijn. Dit betekent dat het te laat is om nog een eigen, volwaardige pensioenloopbaan op te bouwen. De wetgever acht het dan ook niet fair om u als meewerkende echtgeno(o)t(e) bijdragen te laten betalen voor het hele sociaal statuut.

Opgelet! U bent wel verplicht om aan te sluiten voor het ministatuut.
Voor het volledige sociaal statuut mag, maar moet u zich niet aansluiten.