Print deze pagina
 
Pensioenen

Soorten pensioenen


Andere voordelen


Het RSVZ zorgt voor de toekenning van uw wettelijk pensioen. Zij onderzoeken de pensioenaanvraag en verzamelen inlichtingen en bewijsstukken. De betaling van de pensioenen is de taak van de Rijksdienst voor Pensioenen.


Berekening pensioen
Pensioen aanvragen
Minimumpensioen
Werken na uw pensioen
Gemengde loopbaan
Periodes van inactiviteit laten meetellen voor uw pensioen