Print deze pagina
Vaak gestelde vragen
Wat gebeurt er met mijn recht op overlevingspensioen wanneer ik als weduwe van een zelfstandige ga samenwonen?

De wettelijke of feitelijke samenwoning heeft geen invloed op uw recht op het overlevingspensioen.