Print deze pagina
Vaak gestelde vragen

Moet een vennootschap ook sociale bijdragen betalen?

Een vennootschap is geen natuurlijk persoon, is geen mens. Daarom beantwoordt zij niet aan de definitie van een zelfstandige. Indirect kan een vennootschap echter wel verplicht zijn om sociale bijdragen te betalen als hoofdelijke schuldenaar. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een van de bestuurders zelf niet in orde is met zijn bijdragen. Het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige kan zich dan tot de vennootschap wenden om te betalen.

Daarnaast is er de vennootschapsbijdrage. Die bijdrage is aan de vennootschap zelf verbonden. Noch voor de vennootschap, noch voor de betrokken zelfstandigen doet die bijdrage rechten ontstaan.